Avokanoottikoulutus

Koulutuksen tavoitteet ja harjoitusten ennakkosuunnitelma

Melontapaikka: meille lähin paikka myös virtaavan veden osion toteuttamiseen on Murolekoski ja sen lähivedet (Näsijärven pohjoispäässä)

Teemana melonnan ohjaajan taitotaso inkkarikanootilla (c2) myös virtaavassa vedessä.

Koulutus antaa eväitä:

 • taitotestiin valmistavaan koulutukseen inkkarikanootilla
 • taitotestin vastaanottamiseen inkkarikanootilla
 • melonnan ohjaajakurssin pitämiseen inkkarikanootilla ja
 • melontaohjaajakurssin jo käyneen täydennyskoulutukseen inkkarikanootilla ja virtaavassa vedessä
 • koulutukseen   menestyksellisesti osallistuneelle melontaohjaajalle voidaan antaa todistus perehtymisestä ohjaajatasoiseen melontaan c2 kanootilla

Kolme käytännön melontakoulutusjaksoa, joista jokaisen kesto 2,5-3 tuntia porukan motivaation mukaan

1. koulutusjakso:

Käydään läpi soveltuvin osin taitotesti I tehtävät c 2 kalustolla

 • eteenpäin 100 m (takamelojan osattava j-veto, pelkkä peräsinohjailu ei riitä)
 • taaksepäin 50 m (käänteinen j-veto ja peräsinohjaus vaihtoehtoina)
 • tehokas pysäytys
 • sivuttaissiirtyminen (testissä vaatimuksena yksi hallittu tapa) käydään läpi sekä 8, kuokkiminen että kampeamistekniikat
 • tehokas ohjailu (etumeloja keulaperäsin, takameloja kaariveto, etumeloja keulan yliveto, takameloja peräsin)
 • tuennat (etumeloja alatuki liikkeessä, takameloja kaariveto; etumeloja keulanyliveto, takameloja alatuki; etumeloja kampeaminen takameloja alatuki; ylätuki tyyppiset liikkeet tulevat osittain edellisessä kohdassa keulamelojan osalta ja takamelojan osalta virtaavassa vedessä)
 • pelastaminen (pelastajana, pelastettavana) sunnuntain koulutusjakson yhteydessä
 • muut taitotestin kohdat sivuutetaan, koska ne ovat epäolennaisia koulutuksen aiheen näkökulmasta (sunnuntaina tutustutaan suurkanoottiin ja erityisesti pelastusjärjestelyihin niitä käytettäessä)
 • koulutuksen aikana vaihdetaan etu- ja takamelojat

2. koulutusjakso:

Siirretään aamupäivän taitotesti I/c2 melonta tekniikat soveltuvin osin virtaavaan veteen.

Alla olevan ohjelman mukaista harjoitusta vedetään niin pitkälle kuin ehditään, painopiste on taitotesti I tasolla, joten kampeamisvedot (engl. pry) jäävät vähemmälle, jos aika käy vähiin

1. lähtö akanvirrasta

 • etumeloja virrasta alatuki, takameloja kaariveto rannan puolelta
 • etumeloja virrasta keulaperäsin, takameloja kaariveto
 • etumeloja virrasta keulanyliveto, takameloja virran puolelta alatuki
 • etumeloja virrasta keulanyliveto, takameloja virran puolelta peräsin
 • etumeloja rannan puolelta kampeaminen, takameloja virran puolelta alatuki/peräsin

2. pyörähdys virrasta akanvirtaan

 • etumeloja akanvirrasta keulaperäsin, takameloja kaariveto
 • etumeloja akanvirrasta keulanyliveto, takameloja alatuki/peräsin

3. lossaaminen

 • etumeloja meloo virran puolelta voimavetoa ja annostelee keulaa virtaan keulaperäsimellä, takameloja meloo   rannan puolelta voimavetoa ja oikaisee kanoottia virran suuntaiseksi peräsimellä
 • etumeloja meloo rannan puolelta voimavetoa ja annostelee keulaa virtaan keulanylivedolla tai kampeamisvedolla, takameloja meloo virran puolelta voimavetoa ja oikaisee kanoottia virran suuntaiseksi kuokkivan sivuttaissiirron/ ylätuen tyyppisellä melatyöskentelyllä

4. yksittäisen esteen väistäminen sivuttaisliukuna

 • etumeloja meloo väistämissuunnan puolelta ja tekee keulaperäsimen, jolla kanootti aloittaa sivuttaisliu’un, takameloja oikaisee liu’un virran suuntaiseksi peräsimellä
 • etumeloja meloo esteen puolelta ja tekee keulan ylivedon (tai kampeamisvedon), jolla kanootti aloittaa sivuttaisliu’un esteen ohi, takameloja oikaisee sivuttaisliu’un virran suuntaiseksi tekemällä kuokkivan sivuttaissiirron

5. z-crossing

 • etumeloja meloo akanvirran puolelta ottaa keulanylivedolla kiinni virrasta, takameloja peräsin ja voimaveto, etumeloja ottaa keulaperäsimellä vastakkaisen puolen akanvirrasta kiinni heti kun ylettyy, takameloja tekee lyhennetyn kaarivedon (vetoja)
 • etumeloja meloo virran puolelta ja tekee keulaperäsimen virtaan, takameloja kaariveto/voimaveto, etumeloja ottaa keulanylivedolla kiinni akanvirrasta heti kun ylettyy, takameloja peräsin/alatuki
 • etumeloja meloo rannan puolelta ja tekee keulanylivedon virtaan, takameloja meloo virranpuolelta voimavetoja ja tekee tarvittaessa peräsimen/alatuen, keulameloja ottaa keulaperäsimellä heti kiinni vastakkaisen puolen akanvirrasta, takameloja kuokkii (ylätuki) kanootin akanvirran suuntaiseksi

6. näitä liikkeitä yhdistelminä harjoitusradalla / radan suunnittelu, jos aikaa jää

3. koulutusjakso:

Edellisen päivän kertausta ja sen lisäksi painopisteenä pelastautumiset.

 • inkkarin tyhjentäminen sivulta
 • inkkarin tyhjentäminen H-tekniikalla
 • inkkarin tyhjentäminen x-tekniikalla
 • retkipakkauksien vaikutus tyhjentämiseen
 • ilmapussi kellukkeiden vaikutus tyhjentämiseen
 • kajakki helpottamassa uimarien kiipeämistä omaan tyhjennettyyn inkkariinsa
 • suurkanootti pelastaa toisen suurkanootin

Järjestämme vastaavaa koulutusta myös tilauksesta. Ota yhteyttä, jos kiinnostuit ja/tai tarvetta ilmenee.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail